Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cơ hội chia sẻ kinh nghiệm viết dự án quốc tế
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2011, ngày 1/12/2011, ĐHQGHN tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng viết dự án quốc tế”, với sự tham gia giảng dạy của GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN.

Đối tượng tham dự là các cán bộ được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển dự án tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
Mục đích của lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, nguyên tắc viết dự án quốc tế cho người học. Đồng thời người học có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm viết dự án quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, khoa học.
Ngoài ra, theo PGS.TS Phạm Văn Cự - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ĐHQGHN), người học còn được cung cấp nhiều thông tin quan trọng về các nguồn kinh phí dự án quốc tế.

 Hồng Ngọt
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |