Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Mang lại lợi ích nhiều nhất cho người dân vùng Tây Bắc
Ngày 26/7/2013, Phiên họp thứ nhất của Ban Chủ nhiệm chương trình khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" mã số KHCN-TB, gọi tắt là (Chương trình Tây Bắc) được tổ chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do Bộ trưởng Nguyễn Quân chủ trì.

Phiên họp đã chính thức công bố quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình Tây Bắc, Công bố Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm của Chương trình gồm 11 thành viên, trong đó Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ làm Chủ nhiệm Chương trình; bàn thảo về quy chế tổ chức hoạt động của chương trình, xác định nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN để thực hiện khung chương trình.
Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh, Việt Nam có 3 khu vực có ý nghĩa quan trọng, chiến lược về công tác an ninh quốc phòng, đồng thời là những vùng còn khó khăn về đời sống kinh tế đó là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Chính vì vậy, Chính phủ đã xác định cần có những giải pháp đồng bộ ưu tiên để hỗ trợ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân ở 3 vùng miền này.
Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nên từ năm 2004 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW và sau đó quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc đặc trách việc giúp Trung ương chỉ đạo phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn này. Do tính chất liên hoàn của vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm cư dân, các địa phương thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban là một vùng rộng lớn, bao gồm 12 tỉnh miền núi phía bắc (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ) và các huyện phía Tây thuộc hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An.
Với ý nghĩa đó, Chính phủ đã giao cho Bộ KHCN trực tiếp cùng với ĐHQGHN và các cơ quan liên quan phối hợp xây dựng khung chương trình và thành lập Ban chương trình để đi vào thực hiện Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.
Bộ trưởng cho rằng, Tây Bắc là vùng vô cùng khó khăn, cho nên việc triển khai chương trình cũng sẽ có nhiều thách thức nhưng chúng ta phải làm thế nào để sản phẩm KHCN của chương trình có hiệu quả thiết thực, làm thay đổi cuộc sống của người dân vùng này. Bộ trưởng mong muốn, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng Tây Bắc triển khai các dự án, đề tài mang lại lợi ích cho người dân nơi đây. Bộ trưởng hi vọng, Chương trình sẽ triển khai và sớm thành công, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung.
Tại phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, là đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học đỉnh cao, trong nhiều năm qua, ĐHQGHN đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng ở tầm quốc gia và quốc tế, và ĐHQGHN đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc xây dựng, triển khai Chương trình. Lãnh đạo và các chuyên gia của ĐHQGHN đã có nhiều cuộc làm việc với các tỉnh Tây Bắc để nắm được nhu cầu của các địa phương và tổ chức nhiều cuộc hội thảo tư vấn với các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà đầu tư.
Đến nay việc chuẩn bị triển khai Chương trình đã được hoàn tất. Tất cả các nhiệm vụ đều tập trung thực hiện 4 mục tiêu: Thứ nhất, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ điều chỉnh, xây dựng, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển bền vững, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc. Thứ hai, đề xuất các mô hình sinh kế, phát triển kinh tế phù hợp cho một số tiểu vùng, liên vùng, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức tăng trưởng kinh tế của vùng Tây Bắc. Thứ ba, đề xuất, chuyển giao các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thứ 4, xác định nhu cầu đào tạo và đề xuất giải pháp phù hợp thực hiện phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc.
Thay mặt ĐHQGHN, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ, Bộ KH&CN đã tin tưởng giao cho ĐHQGHN nhiệm vụ quan trọng này, cám ơn các nhà khoa học - những người khởi sự xây dựng ý tưởng cho Chương trình. Đây là cơ hội, vinh dự cho ĐHQGHN nói riêng cũng như các nhà khoa học trong lĩnh vực GDĐT và KHCN nói chung. Có thể khẳng định rằng, ĐHQGHN là nơi có đầy đủ điều kiện về trí tuệ và nguồn lực để thực hiện trọng trách này. Mặc dù trên lộ trình thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức cả về áp lực thời gian nhưng ĐHQGHN có niềm tin về Tây Bắc là nơi rất cần ứng dụng của KH&CN, nơi mà người dân nơi đó cần được cải thiện về đời sống, nơi mà đội ngũ các nhà khoa học uy tín đầy tâm huyết của ĐHQGHN được triển khai ý tưởng và đưa vào thực tiễn, cùng với đó là sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ, Bộ KH&CN và các ban ngành, chương trình sẽ có những kết quả, những điểm khác biệt với các chương trình khác.
Đồng chí Chủ nhiệm Chương trình cam kết, ĐHQGHN và Ban chủ nhiệm Chương trình sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm để đạt được hiệu quả cao nhất mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân vùng Tây Bắc.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   |