Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
155 tập thể và 1.622 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN
Ngày 11/5/2006, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 38/CT-HSSV về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN” cho 155 tập thể, 1.621 cá nhân đã và đang công tác ở ĐHQGHN cùng bà Nguyễn Thị Khóa do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ĐHQGHN.

Cụ thể như sau:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Tập thể nhà trường, 48 tập thể khác thuộc nhà trường và 579 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: Tập thể nhà trường, 41 tập thể khác thuộc nhà trường và 277 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Đại học Ngoại ngữ: Tập thể nhà trường, 31 tập thể khác thuộc nhà trường và 327 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Đại học Công nghệ: Tập thể nhà trường, 1 tập thể khác thuộc nhà trường và 42 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Khoa Kinh tế: Tập thể khoa, 4 tập thể khác thuộc khoa và 34 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Khoa Luật: 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Khoa Sư phạm: 1 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Khoa Quản trị Kinh doanh: Tập thể khoa được tặng kỷ niệm chương;

Khoa Sau đại học: 5 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Khoa Quốc tế: 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng: Tập thể trung tâm và 14 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị: Tập thể trung tâm và 10 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển: 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Viện Công nghệ Thông tin: 2 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Công nghệ Sinh học: 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường: Tập thể trung tâm và 8 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Công nghệ Sinh học: Tập thể trung tâm được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Nghiên cứu phát triển giáo dục: Tập thể trung tâm và 1 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Thông tin Thư viện: Tập thể trung tâm, 4 tập thể khác thuộc trung tâm và 41 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Nội trú Sinh viên: Tập thể trung tâm, 3 tập thể khác thuộc trung tâm và 64 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Nhà xuất bản ĐHQGHN: 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Nhà in ĐHQGHN: Tập thể Nhà in và 27 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Trung tâm Thực nghiệm giáo dục Sinh thái và Môi trường Ba Vì: Tập thể trung tâm và 8 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Ban Quản lý các Dự án Hoà Lạc: 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Cơ quan ĐHQGHN: Văn phòng ĐHQGHN, 1 tập thể thuộc Văn phòng, 6 ban chức năng và 27 cá nhân được tặng kỷ niệm chương;

Nông trường 1A: 136 cá nhân được tặng kỷ niệm chương.

 Tin: Hồng Hạnh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :