Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐHKHXH&NV năm học 2006 - 2007
Ngày 18/5/2007, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2006 - 2007.

Năm nay Trường ĐHKHXH&NV có hơn 480 báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia, trong đó Khoa Báo chí có 10 báo cáo, Khoa Du lịch: 22, Khoa Đông phương học: 61; Khoa học Quản lý: 30; Khoa Lịch sử: 51; Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng: 30; Khoa ngôn ngữ học: 32; Khoa Quốc tế học: 47; Khoa Tâm lý học: 17; Khoa Thông tin - Thư viện: 43; Khoa Triết học: 55; Khoa Văn học: 68; Khoa Xã hội học: 16.

Các báo cáo của sinh viên tham dự hội nghị khoa học năm nay được trình bày tại 4 tiểu ban phân theo các ngành: Tiểu ban 1: gồm các báo cáo thuộc các ngành Lịch sử, Đông phương học và Quốc tế học; Tiểu ban 2: Triết học, Tâm lý học, Xã hội học; Tiểu ban 3: Văn học, ngôn ngữ học, Báo chí; Tiểu ban 4: Du lịch, Khoa học Quản lý, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Thông tin thư viện. Sau khi thẩm định và đánh giá, Nhà trường đã trao giải cho 46 báo cáo khoa học trong đó có 18 giải nhất, 18 giải nhì và 20 giải ba.

Tại tiểu ban 2

SV Hồ Trung Dũng (K49 CLC Lịch sử) trình bày báo cáo tại tiểu ban 1

 Vũ Việt Cương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :