Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN có vốn đầu tư từ Dự án Giáo dục Đại học lớn nhất trong các trường đại học
Ngày 12/9/2007, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị tổng kết và đánh giá hiệu quả thực hiện Dự án Giáo dục đại học tại ĐHQGHN.

ĐHQGHN là một trong những đơn vị được tham gia cả 3 tiểu dự án mức “A” , “B”, “C” và có vốn đầu tư từ Dự án Giáo dục Đại học lớn nhất trong các trường đại học. Đến nay, các Tiểu dự án đã được hoàn thành, các thiết bị cũng như sản phẩm được đầu tư từ dự án đã được các đơn vị thụ hưởng của ĐHQGHN đã và đang được sử dụng, khai thác tối đa và đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tiểu dự án mức “A”: “Hiện Đại hoá Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội” với tổng số vốn đầu tư là 423.695,05 USD. Kết quả dự án đã nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm TTTV phù hợp với mô hình tiên tiến và hiện đại. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ thư viện. Đặc biệt là phần mềm quản lý thư viện đã góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức hoạt động và quản lý, tạo bước chuyển căn bản từ phương thức truyền thống sang phương thức tổ chức và quản lý hiện đại, phù hợp với xu hướng thế giới.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Tiểu dự án mức “B”: “Hiện đại hoá một số phòng học và phòng thực nghiệm chuyên ngành, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học” với tổng số vốn đầu tư là 737.900,00 USD. Kết thúc dự án, kết quả đã tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của ĐHQGHN theo hướng hiện đại hoá, phù hợp với chuẩn khu vực và quốc tế, phục vụ trực tiếp cho nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Các đơn vị thụ hưởng đã nâng cao được chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, khắc phcụ được tình trạng dạy “chay” và học “chay” nhờ sự hỗ trợ của phương tiện và thiết bị hiện đại nên phương pháp giảng dạy và học tập đã được cải tiến và đổi mới so với trước khi có dự án.

Tiểu dự án Mức “C1”: “Đầu tư cụm thiết bị hiện đại sử dụng chung tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nâng cao chất lượng và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN” với tổng số vốn đầu tư 5.327.886 USD. Kết quả là đã hình thành cụm các thiết bị dùng chung bao gồm một hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành hiện đại và một trung tâm tính toán khoa học hiệu năng cao đặt tại trường ĐHKHTN, tạo bước chuyển quan trọng trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Kết quả đạt được từ Dự án đã tạo được một bước lớn đảm bảo các điều kiện cần thiết cho giảng viên và sinh viên làm thí nghiệm, thực hành và nghiên cứu khoa học theo các chương trình đào tạo và các yêu cầu nghiên cứu ngày một nâng cao.

Tiểu dự án mức “C2”: “Hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Khoa Công nghệ (nay là trường Đại học Công nghệ), nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN” với tổng số vốn đầu tư là 2.822.350,00 USD. Kết quả đã tạo một cơ sở hạ tầng CNTT gồm cụm các máy chủ cấu hình cao, hiện đại, hiệu năng lớn được đầu tư trọng điểm tại Trường ĐHCN, tạo những điều kiện cơ bản có tính nền móng phục vụ cho thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Công nghệ nói riêng và của ĐHQGHN nói chung. Đồng thời, Dự án cũng mang lại một môi trường đào tạo và nghiên cứu hiện đại được hình thành tạo những điều kiện kỹ thuật và công nghệ không thể thiếu, tạo nên sự đổi mới căn bản trong phương thức giảng dạy, học tập thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

Mặc dù, trong quá trình thực hiện dự án, các thành viên trong Ban Quản lý cũng như các đơn vị thụ hưởng đã rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu của dự án đề ra, tuy nhiên không thể tránh khỏi những sơ suất và thiếu sót trong quá trình thực hiện như tiến độ thực hiện và giải ngân còn chậm so với kế hoạch đặt ra. Chúng tôi coi đó là vấn đề tồn tại sẽ khắc phục và rút kinh nghiệm khi thực hiện Dự án Giáo dục Đại học II. Cũng phải nói thêm rằng, ĐHQGHN cũng như các trường đại học khác được thụ hưởng Dự án mà cùng một lúc phải chấp hành các quy định của Chính phủ Việt Nam đồng thời cũng phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Thế giới nên nhiều lúc gặp không ít khó khăn trong vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính, hoặc có những vấn đề không được hướng dẫn cụ thể rõ ràng (như vấn đề hoàn thuế nhập khẩu, phải mất rất nhiều thời gian mới xử lý được…).

Đến nay, Dự án Giáo dục Đại học đã đi vào giai đoạn kết thúc. Trong suốt quá trình tham gia và thực hiện các hoạt động của dự án GDĐH, ĐHQGHN luôn nhận được sự quan tâm và tích cực hỗ trợ công việc từ các đồng chí Ngân hàng Thế giới, Bộ Giáo dục & Đào tạo và đặc biệt là lãnh đạo và chuyên viên từ Ban Điều phối Dự án GDĐH cũng như Ban Đánh giá. Các đồng chí luôn luôn cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ thời gian và tâm sức với Ban Quản lý các tiểu Dự án tại đơn vị để cùng hướng tới một mục đích chung: Thực hiện tốt mục tiêu cao nhất của dự án là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tăng cường tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các trường, các đơn vị của hệ thống giáo dục đại học.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :