Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN phối hợp tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 31 KH/TU của Thành uỷ Hà Nội về việc triển khai Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN phối hợp tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai trong ĐHQGHN nhằm giáo dục động viên cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên ĐHQGHN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó liên hệ với bản thân tự tu dưỡng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, học tập và công tác.

2. Hội thi được tổ chức từ các đơn vị cơ sở trực thuộc ĐHQGHN đến cấp ĐHQGHN và phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

Tập trung vào 5 vấn đề chủ yếu :

1. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng nhưng rất giản dị, gần gũi nhân dân, nêu tấm gương suốt đời phấn đấu, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và sự mạnh giàu của đất nước.

2. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của ý chí, nghị lực và tinh thần yêu nước nồng nàn.

3. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một con người luôn tôn trọng nhân dân và suốt đời vì nhân dân.

4. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một con người vị tha, khoan dung, nhân hậu, rất con người và hết mực vì con người.

5. Đạo đức Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

III. TÀI LIỆU

1. Cuốn sách “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

2. Cuốn sách “117 câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

3. Cuốn sách “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” do Ban Tuyên giáo Thành uỷ biên soạn.

4. Các tư liệu khác.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đội thi

1.1. Đối với các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: Mỗi đơn vị cử 01 đội thi tham gia Hội thi.

1.2. Đối với các đơn vị trực thuộc khác : Tuỳ điều kiện có thể đăng ký và cử 01 đội thi tham gia Hội thi.

2. Thành viên đội thi : Mỗi đội thi có ít nhất 01 người; số lượng tối đa không hạn chế.

3. Hình thức thi : gồm 2 phần chính

3.1. Phần 1 : Kể chuyện về Bác.

a. Hình thức : Các đội thi có thể cử đại diện kể một câu chuyện về Bác. Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích các đơn vị sáng tạo về hình thức thể hiện như minh hoạ lời kể bằng phim tư liệu về Bác, hát múa, đặc biệt là thể hiện câu chuyện bằng hoạt cảnh …

b. Yêu cầu :

+ Câu chuyện kể về Bác cần đảm bảo tính chân thực, giản dị gần gũi với hình ảnh của Bác trong cuộc sông hàng ngày. Ngtười kể có sức truyền cảm, nội dung và hình thức phụ hoạ (hát, múa…) phù hợp và có hiệu quả.

+ Thông qua câu chuyện nêu lên tình cảm, nhận thức của bản thân người kể; liên hệ thực tế bản thân hoặc những cá nhân, tập thể mà mình biết thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

c. Thời gian : Mỗi đội thi có không quá 15 phút để thể hiện.

d. Tính điểm :

+ Thang điểm : 10.

+ Điểm thưởng : tối da 02 điểm cho đội thi có hình thức thể hiện sáng tạo.

+ Điểm phạt : Không đảm bảo yêu cầu nêu ở mục b. trừ tối đa 02 điểm; quá 01 phút trừ 0.5 điểm, quá từ 02 phút trở lên trừ 02 điểm.

3.2. Phần hai : Hùng biện

a. Hình thức : Mỗi đội thi cử ra 01 đại diện để hùng biện về chủ đề mà Ban Giám khảo đưa ra.

b. Thời gian : Mỗi đội thi sẽ có 30 giây để chuẩn bị và 03 phút để trình bày.

c. Tính điểm :

+ Thang điểm : 05.

+ Điểm phạt : Quá 10 giây trừ 0.5 điểm; quá từ 20 giây trở lên trừ 02 đểm.

3.3. Ngoài hai phần thi xen kẽ là các tiết mục văn nghệ với chủ đề hát về Bác Hồ do các đội thi biểu diễn (mỗi đội thi đăng ký 01 tiết mục).

V. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI :

1. Thời gian tổ chức :

1.1. Cấp cơ sở (nếu có) : Hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2008.

1.2. Cấp ĐHQGHN : Ngày 26 tháng 3 năm 2008. Số buổi thi sẽ căn cứ số lượng đơn vị đăng ký tham gia Cuộc thi.

2. Thời hạn đăng ký tham gia Hội thi cấp ĐHQGHN : trước ngày 15 tháng 3 năm 2008.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (CẤP ĐHQGHN):

1. 01 giải nhất : Cờ + 3.000.000đ

2. 01 giải nhì : Cờ + 2.000.000đ

3. 01 giải ba : Cờ + 1.000.000đ

4. Các giải khuyến khích : 500.000đ

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. ĐHQGHN :

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi.

- Chuẩn bị các điệu kiện cần thiết để tổ chức Hội thi cấp ĐHQGHN.

2. Các đơn vị :

- Căn cứ kế hoạch của ĐHQGHN xây dựng kế hoạch triển khai ở đơn vị mình.

- Lựa chọn nhân sự và thành lập đội thi tham gia Hội thi cấp ĐHQGHN.

- Lo kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho Đội thi của đơn vị tham gia Hội thi cấp ĐHQGHN.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |