Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2006 - 2011 họp phiên thứ III
Ngày 26/6/2008, phiên họp lần III Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN (viết tắt Hội đồng KHĐT) nhiệm kỳ 2006 - 2011 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, các Quyết định số 3002/QĐ-KHCN và 3003/QĐ-KHCN của Giám đốc ĐHQGHN về bổ sung ủy viên Hội đồng KHĐT đã được công bố. Theo đó, GS.TS Nguyễn Hòa – Hiệu Trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ và PGS.TS Bùi Duy Cam – Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã được bổ sung làm ủy viên (đương nhiên) của Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng KHĐT đã nghe hai báo cáo đề dẫn của PGS.TS Nguyễn Văn Nhã – Trưởng ban Đào tạo về “Đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội” và PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Khoa học Công nghệ về “Tình hình hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006 – 2008 của ĐHQGHN và định hướng đổi mới hoạt động KHCN đến giai đoạn 2020”.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nhã, đào tạo đạt chuẩn và đào tạo đáp