TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công tác nhân sự tháng 1/2022

Trong tháng 1/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định liên quan đến công tác nhân sự của một số đơn vị trong ĐHQGHN.

Cụ thể:

- Quyết định số 09/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2022 về việc giao ông Đoàn Văn Cường, Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ cho đến khi có quyết định mới. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 26/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/01/2022 về việc luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Vinh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông. Ông Nguyễn Tiến Vinh tiếp tục kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ trong thời gian 06 tháng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 28/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/01/2022 về việc điều động và bổ nhiệm ông Trương Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 15/01/2022. Ông Trương Việt Hà có trách nhiệm bàn giao công việc được phân công cho Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trước khi chuyển công tác.

 VNU Media - Ban TCCB
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược