Đảng - Đoàn thể
Home   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2019
Ngày 27/3/2019, Cụm thi đua các đảng ủy khối, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN và đồng chí Tạ Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP. Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy ĐHQGHN giữ vai trò Cụm trưởng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội giữ vai trò Cụm phó Cụm thi đua các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch hoạt động của cụm thi đua và thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung lớn:

Thứ nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ cấp mình về công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 25/1/2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ hai, phát động các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, gắn liền với thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình số 23-CTr/TU ngày 25/7/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thứ ba, tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 15/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 18-KH/BDVTU ngày 24/12/2016 của Ban Dân vận Thành ủy về phát động Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019), tập trung tổ chức hội thi “Dân vận khéo” các cấp... Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Thứ tư, tham gia tích cực và hưởng ứng 3 đợt thi đua trong năm 2019.

Đồng chí Bùi Tuấn Ngọc - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Ngọc - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những nội dung đề ra trong chương trình hoạt động, kế hoạch công tác, nội dung giao ước thi đua của cụm cũng như đề nghị đẩy mạnh hoạt động dân vận hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn 9 đơn vị trong cụm thi đua cùng đẩy mạnh hợp tác, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, trong cách chỉ đạo tổ chức thực hiện của các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đề nghị các đơn vị sẽ có những tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong các chương trình hoạt động tới của cụm. Đồng thời, đồng chí cũng mong rằng các đơn vị trong cụm có thể triển khai nhiều hoạt động hợp tác, vừa phát huy được thế mạnh của từng đơn vị, vừa tăng cường đoàn kết trong cụm.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đảng ủy y khối, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội thuộc Cụm thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2019.

Danh sách các Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trực thuộc Thành ủy Hà Nội

1. Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (Đơn vị Cụm trưởng năm 2019)

2. Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội (Đơn vị Cụm phó năm 2019)

3. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội

4. Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội

5. Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội

6. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

7.  Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội

8. Đảng ủy các Khu Công nghiệp và chế xuất

9. Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hà Nội

 Sinh Vũ - VNU Media
  Print     Send