Tin tức
Home   >  Tin tức  >   Thông báo
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Hoàng Thanh Nguyệt
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Trần Trọng Thắng
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hồng Sơn
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Thanh Hà
Đại học Kyushu (KYUSHU) và Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU) mời tham dự Diễn đàn về phát triển bền vững
Quét mã QR để cập nhật tin mới về ĐHQGHN qua kênh Zalo
Quy định về công nhận, quản lý và phát triển Phòng thí nghiệm trọng điểm, Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Y tế
Trong nửa cuối tháng 11 năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Hành chính, đào tạo, y tế. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Hương Giang
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thu Hương
Thông tin LATS của NCS Đỗ Văn Quang
Thông báo xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ
Thông tin LATS của NCS Trịnh Hồng Thái
Thông tin LATS của NCS Trịnh Sơn Hồng
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thái Ninh
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Bảo Ngọc
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hương Ngọc
Thông tin LATS của NCS Hoàng Văn Mạnh
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Thành
NCKU: Hội nghị chuyên đề về Giáo dục đại học quốc tế