Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

          Đào tạo sinh viên nước ngoài về Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam, phục vụ cho các trung tâm nghiên cứu và đào tạo tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, Việt Nam học, cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế về văn hoá, giáo dục, du lịch, các văn phòng đầu tư nước ngoài … ở trong nước và ngoài nước.

1.1. Về kiến thức

Cung cấp  những kiến thức cơ bản, hệ thống,  hiện đại và thiết thực về Tiếng Việt, văn hoá Việt Nam để sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, các môn có liên quan đến văn hoá, văn học, lịch sử, ngôn ngữ học, kiến trúc, du lịch Việt Nam…

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên được rèn luyện những kỹ năng về ngôn ngữ, sử dụng thành thạo tiếng Việt; rèn luyện những kỹ năng ứng dụng trong phiên dịch, biên dịch; có đủ khả năng nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt.

1.3. Về năng lực

Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Việt và văn hoá Việt Nam có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức quốc tế về Việt Nam, tiếp tục học cao học, tiến sĩ chuyên ngành tại các khoa khác về khoa học xã hội và nhân văn như: Ngôn ngữ, Văn học, Lịch sử, Du lịch, Xã hội học…

1.4. Về thái độ

Hình thành thái độ khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học về Việt Nam học, tạo nên sự yêu mến và mong muốn học hỏi nghiên cứu về tiếng Việt, tự tin về khả năng sử dụng tiếng Việt trong mọi lĩnh vực.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó

           - Khối kiến thức chung:                                                      28 tín chỉ

           - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                           04 tín chỉ

           - Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                      27 tín chỉ

           - Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                                  32 tín chỉ

           - Khối kiến thức chuyên ngành:                                           37 tín chỉ

                                                + Bắt buộc:             24 tín chỉ

                                                + Tự chọn:              13/33 tín chỉ

           - Thực tập và tốt nghiệp:                                                   12 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :