GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 3
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

TT

Nội dung

Đơn vị tính

 Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình
đại trà năm học 2017-2018

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 18,5 đến 26,75

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

 11,1 đến 16,05

4

Đại học

triệu đồng/năm

 7,4 đến 10,7

II

Học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

 Thu theo Đề án được duyệt từ 34 đến 61,25 triệu/năm/sinh viên

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

5

Đại học

triệu đồng/năm

IV

Tổng thu năm 2017

 tỷ đồng

           1,538,850

1

Từ ngân sách

 tỷ đồng

              802,509

2

Từ học phí, lệ phí

 tỷ đồng

             392,408

3

Từ nguồn khác

 tỷ đồng

              343,933

 VNU Media - Ban KHTC
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :