Văn bản liên quan
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Văn bản liên quan  >  
Hiện đại hoá cơ sở vật chất từng bước tiếp cận trình độ quốc tế

HIỆN ĐẠI HOÁ CƠ SỞ VẬT CHẤT

TỪNG BƯỚC TIẾP CẬN TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ

 

 

- Xác định chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất phù hợp với Việt Nam để lập kế hoạch hiện đại hoá cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

- Hiện đại hoá phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu, giảng dạy, giảng đường của ngành, chuyên ngành các phòng dịch vụ dành cho sinh viên (phòng vi tích, trang thiết bị học ngoại ngữ, các phũng họp, hội thảo và khụng gian dành cho các hoạt động dành cho sinh viên) đạt chuẩn khu vực và một số bộ phận đạt chuẩn quốc tế ở các đơn vị đào tạo.

- Xây dựng mới, nâng cấp, hiện đại hoá và đảm bảo kinh phí hoạt động cho các phòng thí nghiệm, trạm thực hành phục vụ đào tạo đại học, sau đại học các ngành, chuyên ngành được lựa chọn từng bước đạt chuẩn quốc tế, theo thứ tự ưu tiên: PTN, trạm thực hành cơ sở, cơ bản, chuyên ngành. Ngoài các phòng thí nghiệm đã và đang xây dựng (bảng 5), sẽ xây dựng thêm các PTN mới đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với các ngành, chuyên ngành được lựa chọn. Các phòng thí nghiệm sẽ được hiện đại hoá một cách đồng bộ, có trọng tâm để đạt chuẩn khu vực, một số đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt ưu tiên trong các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tự động hoá và điều khiển, công nghệ địa kỹ thuật - địa môi trường,... Việc triển khai xây dựng các PTN đạt chuẩn quốc tế thông qua các đề án, đề tài, chương trình nghiên cứu và dự án tăng cương năng lực các phòng thí nghiệm; sẽ được tuyển chọn, phê duyệt và triển khai theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN. Liên kết với các đơn vị ngoài ĐHQGHN để sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh được sử dụng các trang thiết bị hiện đại của họ phục vụ đào tạo.

- Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường hệ thống máy tính, từng bước hoàn thiện hệ thống internet và intranet đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, sinh viên.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :