Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X)
Ngày 7/11/2008, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X).

Đông đảo đảng viên là cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc đã tham dự hội nghị.

 

Các đảng viên đã được nghe PGS.TS Đinh Xuân Dũng - Ban Khoa giáo Trung ương trình bày một số nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 7 gồm: Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết về Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa; Nghị quyết về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 25-KL/TW ngày 5/8/2008 của Bộ Chính trị về Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm.

 

 

Những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết Trung ương 7 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đó là những nội dung quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng, có vị trí và ý nghĩa to lớn để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

 Vũ Lê - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   |