Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị công tác Đảng Trường ĐHKHXH&NV năm 2007
Ngày 24/3/2007, Đảng uỷ Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2007 với sự tham dự của đồng chí Phạm Trọng Quát, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ ĐHQGHN, đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn và Văn phòng Đảng uỷ ĐHQGHN.

Hội nghị đã tập trung vào ba nội dung chính: tổng kết hai năm thực hiện “Kết luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ” của Đảng uỷ trường khoá XXIV; Đảng bộ phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn trường; và Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ các chi bộ.

Báo cáo kết quả hai năm thực hiện “Kết luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ” của Đảng uỷ Trường khoá XXIV của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường đã nêu bật những kết quả đã đạt được của các chi bộ trong hai năm (2005, 2006) là:

- Các chi bộ đã triển khai thực hiện tốt kết luận của Đảng uỷ về một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo qui định của Điều lệ Đảng.

- Các chi bộ đã thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ: bên cạnh việc thông báo các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, kết quả thực hiện Nghị quyết tháng trước và kế hoạch thực hiện công tác tháng tới, các chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề (chi bộ với công tác cán bộ, công tác chuyên môn, công tác xây dựng chi bộ và phát triển Đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng...).

- Trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, thắng thắn, chân tình góp ý kiến cho chi uỷ, các đồng chí, đồng nghiệp của mình.

- Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ đối với đơn vị, trong thời gian tới các chi bộ cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

+ Từng chi bộ đánh giá đúng thực trạng tình hình sinh hoạt của chi bộ mình, xác định rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tích cực đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Kế hoạch công tác hàng tháng của chi bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhà trường và Nghị quyết đại hội chi bộ, kế hoạch công tác hàng năm để tập trung chỉ đạo toàn diện và có trọng điểm.

+ Chi uỷ và từng đảng viên phải nhận thức rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với sự phát triển của đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức trong chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

+ Chi uỷ, đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, lựa chọn những chuyên đề để chi bộ thảo luận, góp ý kiến vào kết luận của chi uỷ về đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng và kế hoạch công tác tháng tới; đảm bảo để mọi đảng viên phải nắm vững kế hoạch công tác của chi bộ và nhiệm vụ được giao của mình.

+ Trong sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thật sự mở rộng dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên tham gia đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần phê bình, tự phê bình; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ.

Tại hội nghị, Đảng bộ phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn trường với nội dung như sau:

- Toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên Trường ĐHKHXH&NV cần nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương Hồ Chí Minh, từ đó tăng cường học tập tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Để thực hiện tốt cuộc vận động, các đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội của Nhà trường cần thực hiện các yêu cầu sau:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả cuộc vận động này trong chi bộ, đoàn thể, cán bộ, viên chức và sinh viên toàn trường.

+ Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước.

+ Thực hiện nghiêm túc nội dung các bước của cuộc vận động thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống của từng đảng viên, cán bộ và sinh viên.

+ Động viên toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi, sâu rộng trong đơn vị theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Kế hoạch thực hiện cuộc vận động của Đảng bộ trường từ nay đến năm 2011.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, và biểu thị quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao hiệu quả vai trò lãnh đạo của chi bộ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 Phạm Thị Ngân Trinh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 193, ra tháng 3/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :