Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài: Lecturers’ and students’ perceptions of English medium instruction classroom interaction practices in a Vietnamese technical university (Nhận thức của giảng viên và sinh viên về tương tác trong lớp học chuyên ngành bằng tiếng Anh tại một trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam) (09/12/2023)
Lễ trao giải Cuộc thi Video cho sinh viên năm 2023 của Trường ĐH Osaka, Nhật Bản
 (08/12/2023)
(7/12/2023) Chung kết “Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Sáng tạo Công nghệ Quốc gia - RnD to Startup 2023”
 (06/12/2023)
Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ V năm 2023
 (06/12/2023)
Thông tin LATS của NCS Đồng Phạm Khôi
Tên đề tài: Giải pháp kiến trúc phần cứng bảo mật AES hiệu quả cao, công suất thấp dùng cho các thiết bị internet vạn vật (05/12/2023)
Thông tin LATS của NCS Mai Mạnh Trừng
Tên đề tài: Nghiên cứu mật mã nhẹ, ứng dụng trên thiết bị thông minh (05/12/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hạnh Phúc
Tên đề tài: Một số phương pháp đảm bảo an ninh và ràng buộc thời gian thực thi cho các ứng dụng Web  (05/12/2023)
Giới thiệu về đào tạo sau đại học của ĐH Kyushu – Nhật Bản
 (05/12/2023)
Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2024 - 2025
 (05/12/2023)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024
 (05/12/2023)
(5/12/2023) Bài giảng của giáo sư về chủ đề hấp dẫn và mang tính thời sự: Những vấn đề pháp lý cập nhật về trí tuệ nhân tạo.
 (04/12/2023)
(6/12/2023) Seminar khoa học: Các mối đe dọa từ AI và các công nghệ mới liên quan
 (04/12/2023)
[Sắp diễn ra] Triển lãm nghệ thuật: Dòng chảy kết nối - Connection Flow Art Exhibition
 (04/12/2023)
Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2023-2024
 (24/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hằng
Tên đề tài: Выражение неопределенности лексическими единицами в русском языке и средства передачи на вьетнамский язык (Các đơn vị từ vựng biểu thị ý nghĩa không xác định trong tiếng Nga và phương tiện truyền đạt sang tiếng Việt)  (24/11/2023)
Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục năm 2023: Đón nhận những đột phá tích cực trong giáo dục
 (24/11/2023)
(24/11/2023) Trường ĐH Kinh tế tổ chức Hội thảo quốc tế CIECI 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia GVC hướng tới chuyển đổi số và phát triển bền vững”
 (22/11/2023)
Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
 (22/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Đinh Văn Nhạc
Tên đề tài: Quan hệ chính trị Việt Nam - Lào từ năm 2012 đến nay (22/11/2023)
(27/11/2023) Tọa đàm “Bật chế độ sống xanh cho sinh viên tại đô thị ĐHQGHN”
 (21/11/2023)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |