Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Kết quả xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ đợt tháng 3 năm 2007 tại ĐHQGHN
Theo Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN, hàng năm, việc xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 7. Các chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ có thể được chọn ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp tại một đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN nếu đơn vị đào tạo đó đồng ý và ĐHQGHN phê duyệt (Điều 15).

Năm nay, theo Văn bản số 449/SĐH, ngày 25/01/2007 Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2007 của ĐHQGHN, các đơn vị đào tạo phải nộp danh sách đề nghị chuyển tiếp sinh lên ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trước 20/3/2007 đối với đợt 1 và trước 20/7/2007 đối với đợt 2. Tuy nhiên thời gian qua một số đơn vị đào tạo đã không thực hiện đúng thời hạn trên. Khoa Sau đại học đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị cho chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ của các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN. Trong tổng số 30 hồ sơ do các đơn vị đào tạo đề nghị, có 28 hồ sơ đạt yêu cầu và 2 hồ sơ không đạt yêu cầu. Kết quả như sau:

TT

Đơn vị

Số hồ sơ xét

Số hồ sơ đạt

1

Trường ĐHKHTN

13

13

2

Trường ĐHKHXHNV

05

04

3

Trường ĐH Công nghệ

06

06

4

Trường ĐH Ngoại ngữ

03

03

5

Khoa Sư phạm

02

02

6

Khoa Luật

01

00

 

TỔNG:

30

28

Tin liên quan:

Danh sách chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN năm 2007

 Khoa Sau đại học - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :