Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Yamada đợt 2 năm học 2014-2015

Kính gửi:
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
- Trường Đại học Ngoại ngữ;
- Trường Đại học Công nghệ;
- Trường Đại học Kinh tế;
- Trường Đại học Giáo dục;
- Khoa Luật;
- Khoa Y - Dược
Theo thỏa thuận hợp tác về việc cấp học bổng đã ký kết với Quỹ học bổng YAMADA OSAMITSU (YOSF), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản đợt 2 năm học 2014-2015 như sau:
1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn
- Sinh viên đại học hệ chính quy, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện.
- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...
2. Mức học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên.
3. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ

STT
Tên đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
20
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
20
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
20
4
Trường Đại học Công nghệ
15
5
Trường Đại học Kinh tế
15
6
Trường Đại học Giáo dục
10
7
Khoa Luật
10
8
Khoa Y - Dược
5
Tổng cộng
115

4. Hồ sơ đăng ký:
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;
- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản và học bổng Yamada (có độ dài không quá 02 trang A4);
- Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Yamada đợt 2, năm học 2014-2015, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 21/4/2015.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu đồng thời, gửi danh sách và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng đến ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách (theo mẫu) đến địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 23/4/2015.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :