Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa Y Dược lần thứ nhất
Phiên họp được Khoa Y Dược, ĐHQGHN, tổ chức ngày 1/10/2011, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN tham dự và chỉ đạo buổi họp.

Tại phiên họp, các đại đại biểu đã được nghe báo cáo về các quan điểm và định hướng phát triển của Khoa; đóng góp ý kiến cho các báo cáo về đề án mở mã ngành đào tạo đại học: Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ.
Những đề án này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và thế mạnh của ĐHQGHN, đặc biệt là được trang bị kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, để tạo ra chương trình đào tạo đặc sắc, hội nhập quốc tế. Theo đánh giá, đây là những chương trình tiên tiến với nội dung được tham khảo các trường đại học y dược trong nước và các đại học uy tín nước ngoài. Những bác sĩ, dược sĩ ra trường sẽ hội đủ y đức, kiến thức, kỹ năng.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, các chương trình đào tạo phải đảm bảo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, tương đương với chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN. Về mô hinh đào tạo, GS.TS Nguyễn Hữu Đức chỉ đạo Khoa quan tâm triển khai theo mô hình A+B, có lộ trình đào tạo bằng tiếng Anh, sinh viên viết và bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh. Đặc biệt, phải tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng, trên cơ sở phát huy cao độ tính liên thông, liên kết hữu cơ trong toàn ĐHQGHN để tạo ra sản phẩm độc đáo.

 Đức Phường - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |