Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
4/28 ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước là giáo sư của ĐHQGHN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 882 bổ sung thêm một số thành viên của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và gia hạn nhiệm kỳ công tác của Hội đồng này đến hết năm 2007.

Theo đó, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giữ chức Chủ tịch Hội đồng, thay GS.TSKH Phạm Minh Hạc đã nghỉ hưu.

GS.TSKH Đỗ Sanh, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm uỷ viên Hội đồng, thay cho cố GS.TS Nguyễn Văn Đạo. GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến, giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội làm uỷ viên Hội đồng, thay GS.TSKH Trần Đức Vân; GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, Trung tướng, Bộ Quốc phòng, làm uỷ viên Hội đồng, thay GS.Đỗ Trình.

Hiện tại, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm 28 thành viên trong đó có 4 GS. của ĐHQGHN:

1. GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân (Bộ Giáo dục & Đào tạo): Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TSKH. Trần Văn Nhung (Bộ Giáo dục và Đào tạo): Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. GS.TSKH. Đỗ Trần Cát (nguyên Tổng thư ký Hội đồng Học hàm Nhà nước): Tổng Thư ký Hội đồng.

4. GS.TS. Nguyễn Xuân Bảo (Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

5. GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn (Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia): Uỷ viên Hội đồng.

6. GS.TSKH. Cù Xuân Dần (Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng

7. GS.TS. Nguyễn Xuân Đào (Viện Khoa học công nghệ Giao thông -Vận tải): Uỷ viên Hội đồng.

8. GS.TSKH Đỗ Sanh, (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

9. GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ): Uỷ viên Hội đồng.

10. GS.TS. Nguyễn Đình Hối ( Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh): Uỷ viên Hội đồng.

11. GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng (Viện Nghiên cứu Hán nôm): Uỷ viên Hội đồng.

12. GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng (Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

13. GS.TS. Nguyễn Đình Hương (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

14. GS.TS. Phạm Thanh Kỳ (Trường Đại học Dược Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

15. GS.TSKH. Nguyễn Tài Lương (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia): Uỷ viên Hội đồng.

16. GS. Vũ Dương Ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

17. GS.TS. Lê Chí Quế (Đại học Quốc gia Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

18. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh (Viện Điện tử - Tin học-Tự động hoá): Uỷ viên Hội đồng.

19. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thái (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

20. GS.TSKH. Nguyễn Thị Kim Thoa (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia): Uỷ viên Hội đồng.

21. GS.TSKH. Ngô Thị Thuận ( Đại học Quốc gia Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

22. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu (Bộ Văn hoá - Thông tin): Uỷ viên Hội đồng.

23. GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh (Bộ Quốc phòng,): Uỷ viên Hội đồng.

24. GS.TS. Võ Tòng Xuân (Trường Đại học An Giang): Uỷ viên Hội đồng.

25. GS.TSKH. Nguyễn Duy Tiến (Đại học Quốc gia Hà Nội): Uỷ viên Hội đồng.

26. GS.TSKH. Trương Minh Vệ (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh): Uỷ viên Hội đồng.

27. GS.TSKH. Bạch Hưng Khang (Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia): Uỷ viên Hội đồng.

28. GS.TS. Nguyễn Phùng Hồng (Bộ Công An): Uỷ viên Hội đồng.

Theo quy định, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và thực hiện việc xét, công nhận và tước bỏ các chức danh giáo sư; Đề xuất các chế độ chính sách đối với những người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và đối với những người được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, ngạch phó giáo sư.

 Theo Dân trí & Internet - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :