Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Phả
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng (As, Pb, Cd, Zn) trong đất của cây sậy (Phragmites australis) và ứng dụng xử lý đất bị ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ PHẢ                        

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/7/1981                                                    

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2934/QĐ-KHTN-CTSV của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định đính chính thông tin số 1795/QĐ-SĐH  ngày 23/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng (As, Pb, Cd, Zn) trong đất của cây sậy (Phragmites australis)  và ứng dụng xử lý đất bị ô nhiễm kim loại nặng sau khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên”

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                     

9. Mã số: 62440303

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Minh; PGS.TS Lê Đức

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :