Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nhiều trường đại học tham gia kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày 20/8/2016, Hội đồng Kiểm định Chất lượng giáo dục (KĐCLGD) của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN đã họp Phiên họp thứ V để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các trường đại học thuộc ĐH Đà Nẵng và ĐHQG Tp.HCM. Đây là lần thứ 2 Hội đồng KĐCLGD họp thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các trường đại học.

Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng KĐCLGD, đại điện các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo các trường đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đợt này. Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD Nguyễn Quý Thanh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD Nguyễn Quý Thanh đã nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận và phương pháp thảo luận, kết luận dựa duy nhất trên minh chứng trong quy trình, nguyên tắc, phương pháp và nội dung thẩm định chất lượng giáo dục trường đại học.

Hội đồng KĐCLGD đã lần lượt thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 03 trường đại học của Đại học Đà Nẵng: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ và 01 trường đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Trường ĐH Quốc tế) Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho từng trường được thực hiện theo các bước: (i) đại diện Lãnh đạo Nhà trường báo cáo tóm tắt về Nhà trường, (ii) đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt quá trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài, (iii) Tiểu ban chuyên môn báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường, kết quả thẩm định quy trình, phương pháp, nội dung báo cáo đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và các báo cáo giám sát của Trung tâm; (iv) Hội đồng KĐCLGD tập trung vào những vấn đề cần thảo luận để đưa ra kiến nghị chung nhất về việc đề nghị Nhà trường khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 04 trường đại học đã được Hội đồng KĐCLGD bỏ phiếu kín thông qua.

Cũng trong khuôn khổ phiên họp, các đại biểu tham dự đã nghe Bà Maria Concepcion Pijano, Giám đốc điều hành của Hiệp hội KĐCLGD phổ thông, cao đẳng và đại học của Philipine (PAASCU) chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động KĐCLGD của Philipine – quốc gia tiến hành hoạt động kiểm định chất lượng sớm thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Nhật Bản.

 

 Hương Giang - Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   |