ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Văn bản liên quan
Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Đào tạo

CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ
1
 Luật giáo dục đại học
2
Ban hành “Điều lệ trường đại học”
(Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2010)
 
CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ
1
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 25/12/2012)
2
V/v: Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
3
Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 7/12/2012)
4
Thông tin hướng dẫn dành cho ứng viên Đề án 322 (Công văn hướng dẫn số 01/HD-ĐTVNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6/12/2012)
5
Thông tư Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
6
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013
7
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
8
Thông tư Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
9
Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
10
V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng
11
Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh
12
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2012-2013
13
Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
14
Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
15
Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
16
Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
17
Thông tư Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
18
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
19
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
20
21
22
Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
(Số: 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 22/12/2010)
23
Thông tư Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
(Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 1/12/2010)
24
25
26
27
28
Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
29
10/2009/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo Tiến sĩ
 
ĐHQGHN – ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1
Về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học
2
3
4
6
7
8
9
10
Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN
(Công văn số 1018/QĐ-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2009)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
278/ĐT
Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Công văn số 278/ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2003)
22
5115/QĐ-ĐHQGHN  Quy chế Đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 25/12/2014
 
ĐHQGHN – ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1
Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo Sau Đại học
2
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
3
4
5
6
7
8
278/ĐT
Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (Hướng dẫn số 278/ĐT ngày 20/10/2003)
9
45/ĐT
Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ ở ĐHQGHN 
(Hướng dẫn số 45/ĐT ngày 27/02/2003)
10
2179/SĐH Đưa thông tin luận văn, luận án lên website
11
4668/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
12
Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN

 

 

ĐHQGHN – ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
1
 
 
ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ
1
Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN
 
>>> Xem thêm: Các Văn bản (Chọn "Lĩnh vực" -> "Đào tạo", "Đào tạo đại học", "Đào tạo sau đại học")

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :