GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; tổ chức, cán bộ;  hợp tác và phát triển; truyền thông và quan hệ công chúng.
Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Hợp tác & Phát triển; các trường đại học thành viên và Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
 
CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN:
 
GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Phụ trách lĩnh vực công tác: khoa học và công nghệ; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra, pháp chế và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học - Công nghệ; Ban Thanh tra và Pháp chế; các viện nghiên cứu thành viên; Tạp chí Khoa học; Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức; Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chương trình Tây Bắc.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
> E-Mail: ducnh@vnu.edu.vn
 
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn
Phụ trách lĩnh vực công tác: đào tạo; đổi mới tuyển sinh; khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng; công tác học sinh, sinh viên; thi đua khen thưởng; xuất bản; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; các khoa trực thuộc; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Viện Tin học pháp ngữ; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN; Bệnh viện ĐHQGHN; các Trung tâm: Thông tin - Thư viện, Giáo dục Thể chất và Thể thao, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Hỗ trợ sinh viên, Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; Nhà Xuất bản ĐHQGHN.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn
 
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải
Phụ trách lĩnh vực công tác: kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất; đầu tư xây dựng; phát triển dự án; phát triển cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Quản lý các dự án; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Trung tâm Nghiên cứu Đô thị; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN.
> Điện thoại: (84.4) 37547670
 
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :