GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; truyền thông và quan hệ công chúng.

Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; các trường đại học thành viên.

> Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhapx@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Thường trực
Nguyễn Kim Sơn

Phụ trách lĩnh vực công tác: đào tạo; tuyển sinh; khảo thí và đảm bảo chất lượng; thi đua khen thưởng; công tác học sinh, sinh viên; xuất bản; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; các khoa trực thuộc; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; các Trung tâm: Thông tin - Thư viện, Giáo dục Thể chất và Thể thao, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Hỗ trợ sinh viên; Nhà Xuất bản ĐHQGHN.

> Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức

Phụ trách lĩnh vực công tác: khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học - Công nghệ; các viện nghiên cứu thành viên; Văn phòng Chương trình Tây Bắc; Tạp chí Khoa học; Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức; Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường.

> Tiểu sử tóm tắt 

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: ducnh@vnu.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải

Phụ trách lĩnh vực công tác: kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất; đầu tư xây dựng; phát triển dự án; phát triển CSVC của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Quản lý các dự án; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Trung tâm Nghiên cứu Đô thị; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN.

> Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Lê Quân

Phụ trách lĩnh vực công tác: tổ chức cán bộ; hợp tác và phát triển; cải cách hành chính; thanh tra pháp chế một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Hợp tác & Phát triển; Ban Thanh tra và pháp chế; Bệnh viện ĐHQGHN; Viện Quốc tế pháp ngữ; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

> Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: lequan@vnu.edu.vn

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :