GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ

Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; hợp tác và phát triển; truyền thông và quan hệ công chúng.

Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Hợp tác & Phát triển; các trường đại học thành viên.

> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhapx@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức

Phụ trách lĩnh vực công tác: khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học - Công nghệ; các viện nghiên cứu thành viên; Văn phòng Chương trình Tây Bắc; Tạp chí Khoa học; Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức; Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường.

> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: ducnh@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn

Phụ trách lĩnh vực công tác: đào tạo; tuyển sinh; khảo thí và đảm bảo chất lượng; thi đua khen thưởng; công tác học sinh, sinh viên; xuất bản; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo; Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; các khoa trực thuộc; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; các Trung tâm: Thông tin - Thư viện, Giáo dục Thể chất và Thể thao, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Hỗ trợ sinh viên; Nhà Xuất bản ĐHQGHN.

> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải

Phụ trách lĩnh vực công tác: kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất; đầu tư xây dựng; phát triển dự án; phát triển CSVC của ĐHQGHN tại Hòa Lạc và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Quản lý các dự án; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Trung tâm Nghiên cứu Đô thị; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN.

> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Lê Quân

Phụ trách lĩnh vực công tác: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thanh tra pháp chế một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra và pháp chế; Bệnh viện ĐHQGHN; Viện Quốc tế pháp ngữ; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

> Lý lịch khoa học

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: lequan@vnu.edu.vn

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :