GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Công đoàn
Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012 - 2017

Văn phòng

ĐT (04) 37547197 - Email: vpcd@vnu.edu.vn

Website: http://congdoan.vnu.edu.vn

 Chủ tịch:

Đinh Văn Hường 

  

ĐT (04) 37547197 - Email: huongdv@vnu.edu.vn

Các Phó chủ tịch:

Nguyễn Thị Thảo

  

Nguyễn Quang Liệu

  

Trịnh Thị Thúy Giang

  

1. Ban thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2012 – 2017: 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đinh Văn Hường

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó chủ tịch thường trực

3

Nguyễn Quang Liệu

Phó chủ tịch

4

Trịnh Thị Thúy Giang

Phó chủ tịch

5

Nguyễn Kiều Oanh

Ủy viên thường vụ

6

Nguyễn Xuân Thiên

Ủy viên thường vụ

7

Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên thường vụ

 

 

2. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Đặng Thế Ba

Trường Đại học Công nghệ

2

Trịnh Thanh Ba

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển đô thi đại học

3

Nguyễn Thị Anh Đào

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

4

Nguyễn Văn Đoàn

Trường Đại học Ngoại ngữ

5

Nguyễn Minh Đức

Trường Đại học Kinh tế

6

Trịnh Thị Thúy Giang

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7

Vũ Văn Hải

Trường Đại học Ngoại ngữ

8

Trần Anh Hào

Khoa Quốc tế

9

Ngô Quang Huy

Trung tâm Giáo dục Thể chất – Thể thao

10

Đinh Văn Hường

Cơ quan ĐHQGHN

11

Nguyễn Quang Huy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

12

Đinh Thị Tuyết Mai

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

13

Nguyễn Kiều Oanh

Cơ quan ĐHQGHN

14

Nguyễn Quang Liệu

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

15

Lê Thị Minh Loan

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

16

Nguyễn Xuân Long

Trường Đại học Ngoại ngữ

17

Nguyễn Thị Hồng Minh

Khoa Sau đại học

18

Đỗ Thị Bích Nguyệt

Khoa Luật

19

Đoàn Thị Thái

Cơ quan ĐHQGHN

20

Nguyễn Thị Thảo

Cơ quan ĐHQGHN

21

Đinh Thị Kim Thoa

Trường Đại học Giáo dục

22

Nguyễn Xuân Thiên

Trường Đại học Kinh tế

23

Bùi Văn Tuấn

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

 

 

3. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đoàn Thị Thái

Chủ nhiệm

2

Phạm Thị Kim Thanh

Ủy viên

3

Trần Văn Quy

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Thủy

Ủy viên

5

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên

 

 

4. Các văn bản liên quan

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác Công đoàn trong quý 4 năm 2013 (PDF - DOC)

- Báo cáo hoạt động của Ban chấp hành khóa 3 và Phương hướng hoạt động của Ban chấp hành khóa 4 (PDF - DOC)

- Chương trình Đại hội lần thứ IV Công đoàn ĐHQGHN (PDF - DOC)

- Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2012 (PDF - DOC)

- Hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh 2012 (PDF - DOC)

- Danh sách các đơn vị Công đoàn cơ sở của ĐHQGHN (PDF - DOC)

- Quy chế làm việc của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (PDF - DOC)

- Kế hoạch làm việc toàn khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 của BCH Công đoàn ĐHQGHN (PDF - DOC)

- Nhiệm vụ trọng tâm của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV: Công đoàn tham gia Nhiệm vụ chiến lược (PDFDOC)

- Chương trình công tác năm học 2012 - 2013 của Công đoàn ĐHQGHN (PDFDOC)

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN năm học 2011 - 2012 (PDF - DOC)

- Báo cáo hoạt động quý 1 và triển khai công tác quý 2/2013 (PDF - DOC)

- Thông báo kết luận Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN lần thứ 5 (Mở rộng) (PDF - DOC)

 

 Văn phòng Công đoàn ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :