CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê  >   Số liệu thống kê theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo
Số liệu thống kê theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo

 

 Cập nhật đến 12/2018
 

Stt

Tên đơn vị

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Chức danh

TSKH

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Giáo sư

PGS

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

725

09

362

210

112

32

26

110

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

529

0

255

196

55

23

14

94

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

783

0

140

421

192

30

03

19

4

Trường Đại học Công nghệ

247

0

111

70

62

04

03

32

5

Trường Đại học Kinh tế

226

0

91

84

36

15

01

26

6

Trường Đại học Giáo dục

179

0

65

62

48

04

05

17

7

Trường Đại học Việt Nhật

39

0

12

06

21

0

01

01

8

Khoa Luật

116

02

55

35

24

0

08

15

9

Khoa Quốc tế

124

01

24

59

28

12

0

07

10

Khoa Các khoa học liên ngành

21

04

02

08

03

04

0

03

11

Khoa Quản trị và Kinh doanh

46

0

18

15

05

08

01

05

12

Khoa Y Dược

86

0

22

42

18

04

03

13

13

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

49

0

01

24

14

10

0

0

14

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

35

0

04

22

07

02

0

0

15

Viện Công nghệ Thông tin

35

01

10

16

06

02

02

4

16

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

31

0

11

13

07

0

03

02

17

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

43

0

12

14

17

0

0

01

18

Viện Trần Nhân Tông

14

0

07

04

03

0

0

01

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

29

0

07

16

06

0

0

0

20

Viện Quốc tế Pháp ngữ  

20

0

06

11

03

0

0

0

21

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

15

0

04

05

06

0

0

0

22

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

83

0

0

17

33

33

0

0

23

Trung tâm Thông tin – Thư viện

123

0

02

26

84

11

0

0

24

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực

11

0

02

04

05

0

0

0

25

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ
khởi nghiệp

12

0

01

02

09

0

0

0

26

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

80

0

01

17

15

47

0

0

27

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

12

0

03

07

02

0

0

0

28

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

17

0

01

09

04

03

0

01

29

Nhà Xuất bản

58

0

02

16

29

11

0

0

30

Ban Quản lý các dự án

26

0

03

11

12

0

0

01

31

Bệnh viện ĐHQGHN

160

0

04

30

71

55

0

01

32

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

08

0

01

06

01

0

0

0

33

Ban Quản lý dự án Trường Đại học Việt Nhật

03

0

0

02

01

0

0

0

34

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

54

0

0

11

30

13

0

0

35

Cơ quan ĐHQGHN

172

0

29

71

48

24

05

13

 

Cộng

4.211

17

1,268

1,562

1,017

347

75

366


 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: