KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Nhóm nghiên cứu
Danh sách nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN năm 2015

 

>>> Quyết định số 1794/QĐ-ĐHQGHN về việc tặng bằng khen “Nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN năm 2015

TT

Tên nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm, Đơn vị

1

Vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường và Phát triển xanh

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

2

Ngôn ngữ học ứng dụng và Ngôn ngữ học đối chiếu

GS.TS. Đinh Văn Đức, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

3

Nghiên cứu Chính sách và Quản lý

PGS.TS. Vũ Cao Đàm và TS.  Đào Thanh Trường, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đồng trưởng nhóm

4

Hội nhập kinh tế quốc tế

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Trường ĐHKT, ĐHQGHN

5

Nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

TS. Phan Chí Anh, Trường ĐHKT, ĐHQGHN

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :