Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Hội thảo quốc tế "Hành vi sức khỏe trong xã hội hiện đại"

Hội thảo quy tụ các nhà khoa học và các nhà thực hành quan tâm tới vấn đề hành vi sức khỏe được hình thành bởi những điều kiện xã hội trong các nền văn hóa khác nhau. Mục tiêu của hội thảo là đem đến cơ hội cho những người tham gia cùng trao đổi những mối quan tâm, ý tưởng và kinh nghiệm nghiên cứu về Sức khỏe từ các lĩnh vực khác nhau như Tâm lý học, Khoa học xã hội và y tế; khuyến khích phát triển sự hợp tác quốc tế và tạo thuận lợi cho sự khởi đầu các định hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực này.

* ĐỊA ĐIỂM: Phòng 304 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
* THỜI GIAN: Từ ngày 01 đến 02 tháng 11 năm 2019. Khai mạc: 8h00 ngày 1/11/2019.

Có 03 hội nghị chuyên đề:

 • Chuyên đề 1: Hành vi sức khỏe trong cộng đồng.
 • Chuyên đề 2: Hành vi sức khở trong lao động và tổ chức.
 • Chuyên đề 3: Hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Ban tổ chức Hội thảo bao gồm các thành viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (Việt Nam), Viện Tâm lý học, Trường Đại học Gdansk (Ba Lan) và Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (Việt Nam). Ban Khoa học bao gồm các nhà khoa học quốc tế đến từ các trường đại học khác nhau của Châu Á, Châu Âu, và Bắc Mỹ.

Các đại biểu sẽ tham gia một hoạt động xã hội gồm chương trình tham quan Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương và phủ Thành Chương (Sóc Sơn, Hà Nội). Thêm nữa, sau Hội thảo, sẽ có thể có một ngày tham quan Vịnh Hạ Long - di sản văn hóa Thế giới trên Vịnh Bắc Bộ.

Các báo cáo khoa học tập trung vào các chủ đề sau:

 • Các khía cạnh tâm lý của sức khỏe
 • Sức khỏe trong xã hội hiện đại
 • Sức khỏe trong triển vọng xuyên văn hóa
 • Các yếu tố tâm sinh lý của sức khỏe
 • Các nguồn hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất con người/Pro-health resources in human body and mind
 • Phong cách sống và sức khỏe
 • Hoạt động thể chất có lợi cho sức khỏe/pro-healthy physical activity
 • Sức khỏe và sự thúc đẩy các hành vi có lợi cho sức khỏe trong cuộc sống
 • Các khía cạnh phương pháp luận của tâm lý học sức khỏe
 • Sự thúc đẩy các hành vi có lợi cho sức khỏe đối với nạn nhân chất độc da cam và các cựu chiến binh
 • Hành vi sức khỏe sau tham họa thiên nhiên
 • Hành vi sức khỏe ở nơi làm việc
 • Hành vi sức khỏe ở các nhóm dễ bị tổn thương (Phụ nữ/trẻ em là nạn nhân của tệ buôn người, người già, người khuyết tật, người sử dụng chất gây nghiện, người nhiễm HIV/AIDS ...)
 • Hành vi sức khỏe tại các cơ sở y tế
 • Các khía cạnh của hành vi sức khỏe trong triết lý phương đông
 • Hành vi sức khỏe, phong tục và đời sống tinh thần
 • Truyền thông và sức khỏe cộng đồng

 

 VNU Media - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   |