Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao các hoạt động giáo dục, khoa học và công nghệ của ĐHQGHN
Sáng 24/9/2020, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cùng các Phó Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ lớn, với 32 đơn vị đầu mối trong đó có 7 trường  đại học, qui mô đào tạo của ĐHQGHN là hơn 45 nghìn sinh viên. ĐHQGHN hiện có 300 chương trình đào tạo đại học, sau đại học ở các lĩnh vực khác nhau, có các ngành truyền thốg và có các ngành thí điểm ở Việt Nam. Bên cạnh được giao là cơ quan chủ trì Chương trình phát triển bền vững vùng  Tây Bắc, ĐHQGHN đang chủ trì Nhiệm vụ quốc chí. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ này đều có những tập, những phần nội dung liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN thời gian qua cũng đã tham gia tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, nhiệm vụ khoa học khác theo yêu cầu và “đặt hàng” của một số cơ quan trung ương, địa phương thuộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn nêu một số đánh giá và kiến nghị

Giám đốc ĐHQGHN cho biết, ngày 23/7/2020, ĐHQGHN phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020.

Sau 7 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển nhân lực, kinh tế, xã hội bền vững theo hướng bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc.

Bên cạnh các nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xác định chiến lược, kế hoạch phát triển và các khâu đột phá của vùng và các địa phương vùng Tây Bắc, Chương trình cũng đã đạt được các kết quả cụ thể, thực tiễn về: Ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa và các mô hình tăng trưởng; Phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển văn hóa - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Kết quả nghiên cứu của Chương trình Tây Bắc là cơ sở quan trọng để phục vụ đầu tư và quản lý, không chỉ đối với quốc gia, các ban, bộ, ngành mà còn với các tỉnh và là nhu cầu bức thiết đối với nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, thời gian tới, cùng với việc quan tâm đến nghiên cứu cơ bản (lĩnh vực làm nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu khác), ĐHQGHN tiếp tục gia tăng các nghiên cứu ứng dụng, gắn với thực tiễn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đánh giá cao những hoạt động giáo dục, khoa học và công nghệ của ĐHQGHN

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ, buổi làm việc nhằm làm rõ kết quả của việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2020; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Qua đó có những đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 120 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ, Trương Vũ Bằng Giang - Thư kí khoa học Chương trình Tây Bắc cho biết, trong giai đoạn 2011 – 2020, ĐHQGHN đã có nhiều nỗ lực phối hợp với Bộ, ngành để tích cực tham gia các chương trình trọng điểm cấp quốc gia có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi như chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KT – XH vùng Tây Nguyên”, “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, ĐHQGHN được Nhà nước quan tâm, giao chủ trì Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (Chương trình Tây Bắc). Đây là Chương trình có nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tổng hợp, liên ngành, hướng tới giải quyết các vấn đề cấp bách của quốc gia tại địa phương vùng Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết 37 – NQ/TW Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển KT – XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du, miền núi Bắc Bộ đến 2020”.

Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Thư ký khoa học Chương trình Tây Bắc Trương Vũ Bằng Giang báo cáo tóm tắt về Chương trình

Chương trình Tây Bắc đã đạt được các kết quả cụ thể, thực tiễn như: nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ xử lý và lọc nguồn nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân và phục vụ quốc phòng ở các tỉnh vùng Tây Bắc; triển khai dự án sản xuất thử nghiệm có sự tham gia từ doanh nghiệp đó là thử nghiệm nhân trồng, phát triển cây mắc ca tại ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La; thử nghiệm sản xuất trà, bột dinh dưỡng từ Táo mèo và Chùm ngây với việc ứng dụng công nghệ sấy bằng hồng ngoại đạt tiêu chuẩn, chất lượng xuất khẩu; nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc…

Đánh giá cao ĐHQGHN đã có nhiều giải pháp liên quan đến khoa học và công nghệ áp dụng trong sản xuất, chế biến, nước sạch, vệ sinh môi trường, vật liệu xây dựng…, song từ thực tế giám sát ở các địa phương, các thành viên Đoàn giám sát cũng nêu rõ, nhiều thành quả của khoa học, công nghệ vẫn chưa đi vào đời sống. Các đại biểu đề nghị đánh giá cụ thể các sản phẩm khoa học công nghệ của ĐHQGHNcó phát triển theo liên kết vùng và phối hợp với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi sản phẩm hay không? Đồng thời, đánh giá, làm rõ sự phối hợp giữa ĐHQG Hà Nội với UBND các tỉnh, thành phố trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phù hợp với sự phát triển của địa phương không? Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị ĐHQGHN nêu thêm các kiến nghị, đề xuất về nhân rộng mô hình khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kiến nghị về cơ chế chính sách, pháp luật để phát huy thành quả các chương trình, đề án; khắc phục những hạn chế trong ứng dụng khoa học công nghệ vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

 

>>>>> Các tin bài liên quan:

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu và sản phẩm KHCN phát triển bền vững vùng Tây Bắc

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình – UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ Phát triển bền vững vùng Tây Bắc

- Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Tây Bắc

- [Infographic] Một số kết quả nổi bật của Chương trình Tây Bắc

- Chương trình Tây Bắc: Ứng dụng khoa học công nghệ là khâu đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Chương trình Tây Bắc tại Hà Giang: Cần nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ màng lọc xử lý nước suối sinh hoạt cho người dân vùng núi

Chương trình Tây Bắc và Chương trình Xây dựng Nông thôn mới: triển khai nhiều hoạt động hợp tác chung

Chương trình Tây Bắc: Nhiều đề tài triển khai tại Lào Cai có tác động tốt đến hoạch định chính chính sách của tỉnh

Chương trình Tây Bắc: Chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng và có lợi thế của tỉnh Phú Thọ

Chương trình Tây Bắc tại tỉnh Hòa Bình: một mô hình thành công của sự phối hợp hiệu quả

Chương trình Tây Bắc: Tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi Thanh Hóa

Chương trình Tây Bắc: các dự án khoa học công nghệ đi sâu vào giải quyết các nhu cầu thực tiễn của địa phương

Chương trình Tây Bắc: Ứng dụng công nghệ Nano trong canh tác cây ngô tại tỉnh Sơn La

 Trọng Trường
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   |