danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 09:47:54 Ngày 17/06/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3057/QĐ-KHCN
Ngày ban hành : 24/06/2008
Trích yếu : Về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội