Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Dạng thức bài thi môn tiếng Anh tuyển sinh vào học các chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN năm 2014

>>> Quyết định số 2587/QĐ-ĐHQGHN, Phụ lục 1&2 (PDF)

 

Ngày 29/7/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 2587/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành dạng thức bài thi môn tiếng Anh tuyển sinh vào học các chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014.