Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hạnh
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo thực hiện liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hạnh             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/7/1988                                                     

4. Nơi sinh: Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: đơn xin gia hạn đào tạo (từ tháng 12/2017 đến hết tháng 6/2018)

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo thực hiện liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Làm rõ thêm chủ trương và những biện pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tham mưu, qua đó góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào chủ động, sáng tạo của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Tái hiện chân thực toàn diện các hoạt động về quân sự của liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào trên chiến trường Việt Nam và Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; từ đó góp phần làm nổi bật tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

- Phân tích làm rõ ý nghĩa to lớn của sự đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Hệ thống hóa các tư liệu có liên quan đến liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy về quan hệ Việt Nam – Lào nói chung và liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào nói riêng, góp phần vào việc củng cố tình hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam – Lào trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng lãnh đạo quan hệ Việt Nam – Lào từ năm 1975 đến nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thị Hạnh (2014), “Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt – Lào đánh bại âm mưu của Mỹ ở Trung – Hạ Lào năm 1964-1965”, Tạp chí Giáo dục lý luận (216), tr.45-47, 57.

- Nguyễn Thị Hạnh (2017), “Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Lào trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (10), tr.202-203, 212.

- Nguyễn Thị Hạnh (2018), “Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào (1954-1975) – Một số bài học kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Quân sự (316), tr.20-25.

- Nguyễn Thị Hạnh (2018), “Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào trong cuộc đấu tranh chống “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở Lào (1965-1968)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (332), tr.58-63.

 Tân Nguyễn - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   |