Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH TÂM LÝ - GIÁO DỤC

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Trường ĐHGD
locntm@vnu.edu.vn
Chủ tịch
2
PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà
Trường ĐHKHXH&NV
truongkhanhha@yahoo.com
P. Chủ tịch
3
PGS.TS. Trịnh Văn Minh
Trường ĐHGD
minhtv@vnu.edu.vn
Thư ký
4
GS.TS. Nguyễn Hữu Châu
Trường ĐHGD
chau.niesac@yahoo.com
Uỷ viên
5
GS.TS. Trần Thị Minh Đức
Trường ĐHKHXH&NV
ductm@vnu.edu.vn
Uỷ viên
6
GS.TS. Lê Ngọc Hùng
Viện Xã hội học- Học viện CT- HC Quốc gia HCM, 135 Nguyễn Phong Sắc
Uỷ viên
7
PGS.TS. Lê Thanh Hương
Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học- Viện KHXH Việt Nam
Uỷ viên
8
PGS.TS. Lê Thị Minh Loan
Trường ĐHKHXH&NV
minhloan@mail.ru
Uỷ viên
9
PGS.TS. Lê Kim Long
Trường ĐHGD
longlk@vnu.edu.vn
Uỷ viên
10
GS. TS. Trần Hữu Luyến
Trường ĐHNN
Ủy viên
11
PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
nqthanh@vnu.edu.vn
Ủy viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :