Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thành Trung
Tên đề tài: Thời điểm dừng tối ưu cho bài toán quảng cáo và bài toán bán tài sản

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Trung                                              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/11/1979                                                            4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5870/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/03/2018 và số 4728/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: Thời điểm dừng tối ưu cho bài toán quảng cáo và bài toán bán tài sản.

8. Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học        9. Mã số: 9460112.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Viết Thư

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã xem xét hai bài toán thực tế đó là:

- Bài toán xác định thời điểm dừng tối ưu cho một chiến dịch quảng cáo. Thị phần (tiềm năng) của công ty đang xét về một sản phẩm A nào đó được mô tả bằng một phương trình vi phân ngẫu nhiên dưới tác động của chiến dịch quảng cáo thông qua truyền thông cũng như sự truyền miệng của các khách hàng đã có của công ty. Hàm mục tiêu là một hàm liên tục xác định trên thời gian t và thị phần đạt được của chiến dịch quảng cáo.

- Bài toán tìm thời điểm dừng tối ưu cho quá trình bán tài sản với tốc độ tăng giá là quá trình Markov rời rạc hai trạng thái (tăng giá và giảm giá).

Tiến hành giải mô hình và kiểm tra trên dữ liệu mô phỏng cho thấy tính đúng đắn của các kết quả tìm được.

Xem xét một cách tiếp cận khác cho bài toán thời điểm dừng tối ưu đó là tiếp cận học máy.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Sử dụng các kết quả trong phân tích và mô phỏng chuỗi thời gian để ứng dụng trong điều khiển và dự báo. Việc điều khiển các chuỗi thời gian thể hiện trong bài toán xác định thời điểm dừng tối ưu. Đối với bài toán này biến điều khiển chính là biến thời gian mà người đầu tư cần quyết định giá trị nào của biến thời gian mà người đầu tư cần dừng lại quá trình đầu tư của mình để thu được cực đại lợi nhuận. Bản chất của bài toán này là bài toán dự báo: dự báo thời điểm thay đổi xu thế của chuỗi thời gian: thời điểm giá đạt đỉnh và thời điểm giá chạm đáy. Thời điểm chuỗi giá cả thay đổi xu thế ta gọi đó là thời điểm chuyển mà tại đó nhà đầu tư thường đưa ra quyết định mua hay bán.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Bài toán dự báo là bài toán chủ yếu trong phân tích và mô phỏng chuỗi thời gian. Việc dự báo các chỉ tiêu kinh tế luôn là mong muốn của các nhà lãnh đạo, các nhà đầu tư và mọi người dân. Chính vì vậy giải quyết một phần quan trọng trong các vấn đề thời sự đó là dự báo về trạng thái hội tụ của chiến dịch quảng cáo và quá trình bán tài sản.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Nguyen Khac Minh, Nguyen Thanh Trung, Pham Van Khanh (2018), “THE OPTIMAL STOPPING TIME FOR SELLING AN ASSET WHEN IT IS UNCERTAIN WHETHER THE PRICE PROCESS IS INCREASING OR DECREASING WHEN THE HORIZON IS INFINITE”, American Journal of Operations Research, 8, pp. 82-91.

Nguyen Thanh Trung (2018), “MODELING ELECTION PROBLEM BY A STOCHASTIC DIFERENTIAL EQUATION”, American Journal of Operations Research, 8, pp. 441-447.

 

 Phạm Anh Thơ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |